Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

CİİODER

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
İçeriğe git
metin
TUTUKLU ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE KAPALI ORTAMLARDA TOPLU YAŞAMA TABİ ÇOCUKLARIN SALGIN RİSKİNDEN KORUNMASI
Tutuklu çocuklar başta olmak üzere kapalı kurumlarda toplu yaşama tabi olan çocuklar salgın riski altındadır:
Olası sorunlar
1.Salgın nedeni ile alınan önlemler, çocukların aile ve toplum desteğinden yoksun kalmasına yol açarak esenliklerini ve sağlıklı gelişimlerini tehlike altına sokabilir.  TAMAMI...
Haberler

CUMHURİYET
Işık Kansu (Köşe Yazısı)
Fareli Matematik
Öğretmen Mahiye Morgül, “Matematik 1 Ders Kitabı” için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Gerekçesi, kitaplarda matematiksel değeri ve sabit ölçülebilirliği olmayan, hareket halindeki, az sonra eriyip su olacak kar tanesi gibi nesnelerle matematik yapılabilirmiş gibi çocukların kandırılmasıydı. Tamamı...


CİİODER
cocukistismarinionlemedernegi@gmail.com
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme
Derneği
Kongre / Sempozyum

ÇİİÖDER, 1988 yılında kurulmuş olup bugün 300'ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemektir.
Çocuk İstismarı

Çocuk istismarı (child abuse) veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve /veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır.
Çocuk İhmali

Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme gibi, çocuğu fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesidir.
İhmal ve İstismar Hattı
183-155
CİİODER

Çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışan uzmanlara yönelik disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürür. Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışır. Çocukların yetişmesi ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar. Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. Aynı amaçla kurulmuş olan "Uluslararası Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği"nin (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect-ISPCAN) 2006 yılından beri Türkiye partneridir ve 2012 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan "19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi"nin ev sahipliğini yapmıştır.
İHBAR BİLDİRİLERİ : SAVCILIK, POLİS, 183, SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİ, BAROLAR

Etkinlik Takvimi

Varsayılan metni düzenlemek için buraya tıklayın!

Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön