Ciioder - Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

CİİODER

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
İçeriğe git
Hakkımızda
 
Bireyin doğumundan önce ve daha sonraki büyüme dönemlerinde sağlıklı bir şekilde yetişmesini, her türlü istismardan ve ihmalden korunmasını sağlamak amacıyla  1989 Yılında Ankara’ da 7 kurucu üye tarafından kurulan ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ bu amaçla;
 
a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
 
b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,
 
c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,
 
d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmaktır.
 
 
Bu amaçla dernek ; çocuk istismarı ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre konferans, seminer ve benzer toplantılar düzenler. Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar ve bu alanda yayın yapan kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili bilimsel çalışmaları destekler.
 
Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar ve gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği sağlar.Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusuda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle ietişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.Çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi ile ilgilenen kişilere ,bu alanda hizmet veren kuruluşlara ve çalışanlarına danışmanlık yapar.çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.
 
Bireyin doğumundan önce ve daha sonraki büyüme dönemlerinde sağlıklı bir şekilde yetişmesini, her türlü istismardan ve ihmalden korunmasını sağlamak amacıyla  1989 Yılında Ankara’ da 7 kurucu üye tarafından kurulan ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ bu amaçla;
 
a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
 
b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,
 
c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,
 
d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmaktır.
 
 
Bu amaçla dernek ; çocuk istismarı ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre konferans, seminer ve benzer toplantılar düzenler. Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar ve bu alanda yayın yapan kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili bilimsel çalışmaları destekler.
 
Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar ve gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği sağlar.Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusuda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle ietişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.Çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi ile ilgilenen kişilere ,bu alanda hizmet veren kuruluşlara ve çalışanlarına danışmanlık yapar.çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.
info@ciioder.org
Soru ve Sorunlarınız İçin Bize Yazın
Posta adresinizi ekleyin sizinle iletişime geçelim!
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön